BT Danışmanlık

NGN’in sunduğu BT danışmanlık hizmetleri, kurumların BT varlıklarının en uygun şekilde kullanılmasına ilişkin her türlü sorunu ele alan uluslararası en iyi uygulamalardan yararlanmaktadır.

Teknolojik ve ekonomik açıdan uygun yaklaşımlarla birlikte BT mekanizmalarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi, etkinliği yüksek BT araçlarının oluşturulmasını mümkün kılmaktadır.

NGN’nin BT danışmanlık alanları

BT Denetimi

BT denetimleri; kurumların genel olarak BT kaynaklarını nasıl daha iyi kullanabileceklerini tanımlamalarına ve iş uygulamaları, bilgisayar altyapısı bileşenleri, bilgi güvenliği araçları ve  destek araçları dahil olmak üzere özel alanları optimize etmelerine yardım etmektedir. Müşteriler mevcut BT varlık durumuna dair tarafsız bir açıklamanın yanı sıra risklere ve risklerden nasıl kaçınılacağına dair hayati sorulara kesin cevaplar alabilmektedir.

BT Strateji Departmanı

BT stratejisinin detaylandırılmasından sonra, müşteriler bir geliştirme yol haritası tanımlayabilir ve işletme bilgi sistemlerinin hedeflenen durumuna ulaşmak için bir proje portföyü hazırlayabilirler. Sonuç olarak, müşteriler teknolojinin stratejik hedeflere ulaşmalarında ve yüksek düzeyli kurumsal yönetim sağlamalarına nasıl yardım edebileceğini net bir şekilde görebilmektedir.

BT yatırımından maksimum verim elde etmek ve bilgi sistemlerini iş hedeflerine uygun hale getirmek için, müşterilerin bir stratejik planlama dönemi için önceden bir BT geliştirme yol haritasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu belge; iş uygulamaları, bilgisayar altyapısı ve bilgi güvenliği araçları için gerekçelendirilmiş bir hedef mimarisi tanımlamaktadır.

Yazılım Altyapısının Denetlenmesi

Bir BT altyapı denetimi, müşterilerin yazılım kaynaklarını kapsamlı bir şekilde görmelerini sağlamaktadır ve geliştirme potansiyelleri dahil olmak üzere iş proseslerinin fonksiyonel kapsam analizini; kilit kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilmesini; uygulama mimarisinin ve performansının analiz edilmesini ve aynı zamanda iş gerekliliklerine uygun olan raporlama opsiyonlarını içermektedir. Sonuç olarak müşterilere denetlenen her bir sisteme ve genel olarak yazılıma ilişkin detaylı tavsiyeler sunulmaktadır.

BT Süreç Uygulamasına İlişkin Danışmanlık

Yüksek kaliteli BT hizmet yönetimi, BT personelinin yalnızca günlük işlemler için teknik destek sunmaktan ziyade iş görevlerini çözmek için etkin bir mekanizmanın parçası olmalarını mümkün kılmaktadır. Ayrıca NGN, BT kaynaklarını mümkün olduğunca uygun maliyetli bir şekilde kullanmaları ve kullanıcı memnuniyetini arttırmaları için yönetim sistemlerini küresel standartlara ve prosedürlere nasıl uygun hale getirebilecekleri konusunda müşterilerine tavsiyelerde bulunmaktadır.

İş Sürekliliği Sağlamaya İlişkin Danışmanlık

İşlerin büyük ölçüde BT odaklı olarak yürütüldüğü işletmeler, mücbir sebep olayları nedeniyle süreçlerinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiyi göze alamazlar, iş açısından kritik BT hizmetlerinin bir süreliğine dahi çalışmaması halinde büyük zararlara maruz kalırlar. NGN, müşterilerine hatalara karşı dayanıklı ICT altyapısı tesis etmeleri konusunda danışmanlık sağlamaktadır. Acil durumlarda ve afetlerde iş sürecinin devamlılığını sağlamak için bireysel planlar geliştirmektedir. Bu planlar; kilit ICT altyapısında arıza meydana geldiğinde, iş açısından kritik proseslerde kesinti oluştuğunda ve diğer acil durumlarda etkileri en aza indirmek adına çalışanların atacağı adımları detaylı bir şekilde tanımlamaktadır.

Telekomünikasyon Altyapı Optimizasyonuna İlişkin Danışmanlık

Ağ altyapısı denetimleri, müşterilerin telekomünikasyon sistemlerinden nasıl daha etkin bir şekilde yararlanabileceklerini tespit etmelerini ve değişen iş ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı gelişimi planlamalarını mümkün kılmaktadır. Telekomünikasyon danışmanlığı etkin ve güvenilir bir ağ yaratmak, işletme ve veri iletim giderlerini azaltmak, ağ performansını ve veri iletişim kalitesini iyileştirmek, ekipman arıza risklerini azaltmak ve kurumsal ağ problemlerini daha hızlı bir şekilde çözmek için tasarlanmıştır.

Mobil Çözümlerin Uygulanmasına İlişkin Danışmanlık

İşletmeler; daha iyi personel performansı, daha hızlı iş prosesi performansı ve yüksek kaliteli yönetim verileri dahil olmak üzere mobil cihaz gelişiminden engin fırsatlar ve avantajlar elde edebilirler. Bununla birlikte mobil bilgi sistemlerinin geliştirilmesi; bilgi entegrasyonu, performans ve verilerin korunmasıyla ilişkili pek çok görevin yerine getirilmesine bağlıdır. NGN, müşterilerinin mobil çözümler geliştirirken tüm gizli engellerden kaçınmalarına ve minimum maliyetle maksimum kolaylık ve performans elde etmelerine yardımcı olmaktadır.

 

Bizimle İletişime Geçin

Başarılı

Formunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir.