Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)

Doğrusal olarak genişletilmiş ve altyapı objelerinin tasarım maliyetinin azaltılması, inşaat iş yönetiminin basitleştirilmesi, tamamlanan tesislerin işletilmesine ilişkin masrafların azaltılması ve mühendislik altyapılarının kullanım ömrünün uzatılması...

Sizce hangi BT çözümü hepsini bir arada gerçekleştirebilir?

NGN’in Yol, Endüstriyel ve İnşaat Mühendisliği Çözümü

NGN'in yol, endüstriyel ve inşaat mühendisliği için en son teknoloji IT ürünlerinden oluşan BIM-tabanlı entegre çözümü, hem otoyol hem de otoyol kenarlarındaki altyapıların çok daha etkin bir şekilde tasarlanmasını, inşa edilmesini ve yeniden inşa edilmesini, tamirini ve bakımını sağlayan bir araçtır.

BIM teknolojisi; inşaat projesinin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsamakta ve tasarım, inşa ve yeniden inşayı basitleştirmektedir. Bu teknolojinin aşamaları;

1. Tasarım: Proje 3D modelleri; projenin anında güncellenmesini, maliyet tahminlerinin karşılaştırılmasını ve kamu standartlarına uygun bir dizi dökümanın hazırlanmasını mümkün kılan özel araçlar kullanılarak tasarlanmaktadır. İnşaat alanının 3D olarak görselleştirilmesi; plastik veya alçı modeller oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırmakta, inşaat alanının kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlamakta, projede anlık değişikliklerin gerçekleştirilmesini ve projenin detaylı bir şekilde gösterilmesini mümkün kılmaktadır. İnşaata başlama tarihinden çok uzun bir süre önce sanal 3D tur gerçekleştirilmesi, proje sunumunu kolaylaştırmaktadır. Görselleştirme objelerine; doğrusal olarak genişletilmiş objeler, evler, kampüsler ve hatta şehir bölgeleri dahil olabilir.

2. İnşaat: Onaylanmış bir proje; çözümün, inşaatın gelişim durumuna ilişkin analitik ve istatistiki raporlar oluşturan inşaat yönetimi bölümüne ve sahadaki iş performansının yüksek kalitede ve doğrulukta olmasını sağlayan inşaat makine yönetim bölümüne aktarılır. Komuta kontrol merkezi; gerçek zamanlı olarak kontrol modüllerinden iş gelişim verilerini alır ve anlık olarak iş değişim kontrolünün yapılmasını sağlayacak şekilde, eş zamanlı olarak farklı sahalardaki süreçleri takip eder.

3. Operasyon: Ön tasarım incelemesinden sonra toplanan ve inşaat aşamasında elde edilen tüm saha verileri; verilerin operasyon aşamasında işleme alınmasını ve saklanmasını sağlamak, raporlar ve tahminler oluşturmak üzere çözümün birleşik bir bilgi ortamı oluşturan bölümüne aktarılır. Operasyonel, stratejik ve istatistiki raporlar sahada hizmet verilmesini sağlamak için gerekli olan, zamanında bakım ve onarımın gerçekleştirilmesini mümkün kılar.

Dijital görsellere göre kapsamlı 3D modeller oluşturmaya yönelik olan bu eşsiz teknoloji; güncel teknik dokümantasyonun mevcut olmadığı sahalar hakkında bilgi edinilmesini ve şantiyedeki mevcut durumla ilgili bilgi alınmasını sağlar. En basit modeller dahil herhangi bir kamera ile kaydedilen görüntüler baz alınarak maksimum 2 mm ölçüm hatası ile 3D modeller hazırlanması mümkün olur. Bu teknoloji; mevcut koşulların incelenmesi için tasarım aşamasında, iş gelişim durumunun kontrol edilmesi ve süreç analizi gerçekleştirilmesi için inşaat aşamasında ve yol unsurlarının durumunun takip edilmesi için işletme aşamasında kullanılabilir.

Sonuçlar:

  • Hem analitik hem de istatistiki bilgilerin toplanması, görüntülenmesi ve tekrar kullanılmasına yönelik entegre bir yaklaşım ile karayolu projesinin verimliliğinin artırılması
  • Otoyolların, endüstriyel ve inşaat objelerinin tasarlanması, inşa edilmesi ve yeniden inşa edilmesine yönelik maliyet tahminlerinin düşürülmesi
  • İnşaat çalışmalarındaki tüm işlerde daha yüksek kalite elde edilmesi, inşaat maliyetlerinin ve ön tasarım hazırlığı başta olmak üzere tasarım ve sunumdan inşaat ve işletmeye kadar projenin tüm yaşam döngüsünde geçen sürenin önemli ölçüde azaltılması
  • İnşaat çalışmaları ve operasyonlardaki performansın 1.5-2 kat ve daha fazla artırılması

BIM Eğitimleri ve Workshop’lar:

İşletmenizi çok daha verimli yepyeni bir sürece dönüştürmenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Elde edilen uzun vadeli deneyimler; çalışanlarınızın nitelikli bir şekilde eğitilmelerinin başarının anahtarlarından biri olduğunu göstermektedir.
Eğitim programlarımız çalışanlarınızın düşünme şeklini değiştirmenizde size yardımcı olacaktır. Uzmanlarımız; çalışanlarınızın birleşik BIM odaklı IT ortamında basitten karmaşığa doğru aşama aşama yeni çalışma şekline adapte olmalarına yardım edecektir. Eğitim seçeneklerimiz;

BIM Teknolojisine Giriş: 5-10 kişilik 1 günlük workshop
BIM Teknolojisi Uluslararası Eğitim: 5-10 kişilik gerçek yaşam araçları ile 2 gün boyunca uygulanan genel eğitim
Özelleştirilmiş Tedarikçi Eğitimi: Bireysel ve grup eğitimleri

BIM-tabanlı entegre çözümümüz ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

Bizimle İletişime Geçin

Başarılı

Formunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir.