Nesnelerin İnterneti

NGN'in nesnelerin interneti tabanlı çözümleri, daha etkin bir şekilde iş yapmak, yenilikçi hizmetler geliştirmek ve gelişmiş donanım ve yazılım altyapısını yönetmek için geniş olanaklar sunmaktadır.

Internet of Things (IoT) teknolojileri, transdüserlere ve sensörlere, RFID (Radyo Frekansıyla Tanımlama) etiketlerine, Makineden Makineye (M2M) haberleşme için telematik cihazlarına, veri saklama ve işleme için bulut teknolojisine dayalıdır. Endüstri analistleri, 2020 yılına kadar dünya genelinde 50 milyara kadar internete bağlı cihazın kullanımda olacağını tahmin etmektedir. Bugün, bilgi toplamak, mühendislik sistemlerini uzaktan kontrol etmek ve mühendislik ağı hasarından kaynaklanan arızaların kök nedenlerini tespit etmek için imalat, enerji ile petrol ve gaz işletmelerinde mühendislik sistemlerine ve ekipmanlara akıllı sensörler entegre edilmektedir.

NGN, IoT cihazlarından gelen büyük miktarlarda bilgiyi saklamak ve işlemek için akıllı çözümler sunmaktadır. IoT, yüksek hızlı bulut deposu, özel amaçlı yapılandırılmamış veri işleme sistemleri ve depolama maliyetlerini optimize etmek için tasarlanmış başka çözümler kullanabilmektedir.

NGN, çeşitli IoT tabanlı çözümler sunmaktadır. Özel bilgi güvenliği çözümleri, sistemleri siber saldırılara, veri önleme, hırsızlık ve diğer belirli tehditlere karşı korumaktadır.
İmalata yönelik IoT
NGN, çeşitli IoT tabanlı çözümler sunmaktadır. Özel bilgi güvenliği çözümleri, sistemleri siber saldırılara, veri önleme, hırsızlık ve diğer belirli tehditlere karşı korumaktadır.

İmalata yönelik IoT

İmalata yönelik IoT çözümleri, modern makine yapımı ve yüksek teknoloji montajı için kullanılan siber fiziksel sistemler arasında etkin etkileşim sağlamaktadır. Bu teknolojiler, endüstriyel ekipmanların, özellikle pompalar, konveyörler, kompresörler, jeneratörler vb. gibi yüksek yüklü ekipmanların sürekli izlenmesi ve çevrimiçi tanıları için üretim süreci kontrol sistemlerinde kullanılmaktadır.

Akıllı Ölçme

Akıllı Ölçme

Çok sıralı akıllı enerji ölçüm sistemleri, çok daha güvenilir ve doğru enerji ölçümü ve enerji besleme, taşıma ve tüketimi üzerinde daha iyi kontrol sağlamaktadır. Entegre bir çözüm, gelecek nesil sayaçları; herhangi bir sayıda ölçüm noktasından alınan bilgilerin toplanması, işlenmesi ve analizi için üst seviye sistemlerini; hem tedarikçiden kullanıcıya hem de kullanıcıdan tedarikçiye büyük miktarlarda bilgi ileten gelişmiş ağları kapsar.

Video analizi

Video analizi

Akıllı video kameralar, video akışlarını işler ve kritik olayları algılamaktadır. Perakendeciler, bu cihazları mağaza katında müşteri ve personel davranışını analiz etmek, pazarlama kampanyalarının etkinliğini analiz etmek ve kaza işlemini optimize etmek için kullanmaktadır. Ayrıca, erişim kontrol ve yönetim sistemi ile entegrasyon, çalışan yüz tanıma, otomatik personel yerinde bulunma zamanı hesaplama ve izinsiz erişimi önleme imkanları sağlamaktadır.

Wi-Fi analizi

Wi-Fi analizi

Özel amaçlı bir platform, mağazacıların davranışını izlemek ve geçen insanların kaç tanesinin bir alışveriş merkezine veya belirli herhangi bir mağazaya girdiğini, orada ne kadar zaman harcadıklarını, ziyaretçilerin yüzde kaçının düzenli müşteriler olduğunu, başka hangi yerleri ziyaret ettiklerini belirlemek için akıllı telefon Wi-Fi modüllerinden gelen sinyalleri kullanır. Sonuç olarak, mağaza sahipleri pazarlama kampanyalarını ayarlayabilmekte ve özel tekliflerde bulunabilmektedir.

IoT Güvenliği

IoT Güvenliği

Yazılım ve donanım paketi, siber suçlularının dağınık IoT sistemleri üzerinde kontrolü ele geçirmesini önlemekte, uç noktaları (aktüatörler, sensörler, servo sürücüler) izinsiz yazılım değişikliklerine karşı korumakta ve bir kontrol sistemini atlamayı amaçlayan komutların gönderilmesini ve alınmasını bloke etmektedir. Kontrol sistemi koruma araçları, izinsiz cihaz algılamayı, izlemeyi, merkezi yönetimi ve terminal cihazlarının yükseltilmesini sağlarken, haberleşme kanallarının kriptografik koruması terminal cihazları ile bir kontrol sistemi arasındaki veri iletimine müdahaleyi engellemektedir.

Akıllı Şehirler

Akıllı Şehirler

IoT, kamu hizmeti altyapılarını kontrol etmek ve acil durumlar ile sosyal açıdan tehlikeli eylemleri önlemek için şehirlerde kullanılmaktadır. Araçlar ile karayolu altyapısı arasındaki gerçek zamanlı otomatik veri alışverişine yönelik çözümler, sürücülerin yüksek riskli manevralar, zor hava koşulları, trafik kazaları vb. ile ilgili bilgileri almasını ve iletmesini sağlarken, güvenlik kamera sistemleri otomatik olarak şüpheli nesnelere ve izinsiz erişim girişimlerine karşı uyarmaktadır. Tüm bilgiler daha sonra, hızlı müdahale hizmetlerini koordine eden bir acil durum kontrol merkezine aktarılır.

Depo ve arşiv yönetimi

Taşınabilir okuyucular ile birleştirilmiş RFID etiketlerine dayalı çözümler, depolarda varlık kabulünü, stok sayımını ve muhasebeyi düzene sokmaktadır. Bu çözümler ile, çalışanlar artık belgeleri elle doldurma gereksinimi duymamakta ve kalemler ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir kalemin yerini hızla tespit edebilen bir takip sistemine otomatik olarak kaydedilmektedir. Aynı yaklaşım, basılı çıktı arşivlemede de kullanılır. E-belge yönetim sistemi ile entegrasyon, kabul ve kayıttan arşivlemeye kadar belge yönetiminin maksimum otomasyonunu sağlamaktadır.

İnsan sağlığı izleme

Özel amaçlı taşınabilir ve sabit cihazlar, insanların işlerinde ve günlük yaşamlarında maksimum verimliliğe ulaşmak için fiziksel ve duygusal durumlarını izlemelerine yardımcı olmaktadır. İmalat işletmeleri vardiyalardan önce komplike ve tehlikeli makinelerin operatörlerini kontrol etmek için ekspres tanılama terminallerini İK ve erişim kontrol ve yönetim sistemleri ile entegre ederken, şirketler çalışan tükenmişlik riskini en aza indirgemekte, gerilimi etkin bir şekilde azaltmakta ve personeli korumaktadır.

Veri Merkezi Yönetimi

Kablosuz bir iklim izleme sistemi, sıcaklık, nem, aydınlatma vb. gibi bir veri koridorundaki işletim koşullarını görselleştirmektedir. Koridorda kurulu olan küçük boyutlu ucuz RF transdüserleri, verileri beton duvarların içinden dahi güvenilir bir şekilde iletmektedir. Transdüserler, her zaman güncel bilgiler sağlayarak her 30 saniyede bir yoklanmaktadır. Düşük güç tüketimi, en az 2 yıllık sensör otonom işletimi sağlamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

Başarılı

Formunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir.