Akıllı Şehirler

Akıllı Şehirler; bir yerde oturan sakinleri etkileyen trafik, kamu alanları, binaların durumu, meteorolojik koşullar vb. dahil olmak üzere her şey hakkında veri toplayan çeşitli bilgi ve mühendislik sistemlerinden oluşmaktadır.

Tüm şehir hizmetlerini kapsayarak (emniyet yetkilileri, sağlık kurumları, kamu hizmet sağlayıcıları, polis ve belediye yetkilileri); hızlı bir şekilde bilgi paylaşmalarını ve koordine edilmiş kararlar almalarını mümkün kılan ve dolayısıyla acil durum yönetimine daha az zaman ve para harcanmasını sağlayan bütünleşik bir bilgi ortamında çalışmaktadır.

Emniyet

Emniyet

Akıllı şehirde yaşayanların emniyeti; doğal, çevresel ve endüstriyel afetlerde hasarı ve mağdurların sayısını en aza indirmek için tasarlanan bir dizi teknolojinin kullanılması suretiyle sağlanmaktadır. Altyapı ve izleme araçlarının geliştirilmesi, şirketlerin acil durumları kaynağında tespit etmelerine yardımcı olmaktadır. Böylece insanları tam zamanında tahliye etmek ve risk bölgesinde bulunan objeleri güçlendirmek için acil durum hizmetlerini mümkün kılmaktadır.

Ulaşım altyapısı

Ulaşım altyapısı

Ulaşım altyapısının geliştirilmesi; trafik bilgilerinin toplanmasını ve analiz edilmesini, trafik değişikliklerinin tahmin edilmesini ve sürücülerin uyarılmasını sağlamaktadır. ‘Akıllı mağazalarda’ yolcular arzu ettikleri ulaşım aracının ne zaman ulaşacağını kontrol edebilir, WI-FI kullanabilir ve ilgili terminalleri kullanarak çeşitli hizmetler için ödeme yapabilirler. Uzmanlaşmış sistemler; park prosedürlerini iyileştirir, park ödemelerini otomatik olarak kontrol eder ve trafik ışıklarını kontrol eder, böylece belediye gelirlerini ve sokaklardaki disiplini arttırır.

Topluluk tesis yönetimi

Topluluk tesis yönetimi

Akıllı sistemlerin desteklediği yenilikçi bir şehirdeki topluluk tesis yönetimi; tüm ekipmanların bozulmalara karşı dayanıklı olmasına, kazaların sayısının sıfıra düşürülmesine, konut ve kamu binalarının enerji verimliliğinin iyileştirilmesine ve işletme göstergeleri baz alınarak topluluk tesis bileşenlerinin optimize edilmesine ve geliştirilmesine yönelik yöntemlerin tespit edilmesine yardım eder.

Sağlık

Sağlık

Akıllı bir şehirde sağlık; tüm ameliyathaneleri, yoğun tedavi ve dinlenme servisleri, tanı ve tedavi odaları, konferans salonları ve eğitim sınıfları ile tıp merkezi altyapısını tek bir ortamda birleştirmektedir. Mevcut vakalara ilişkin tüm veriler daha sonra kullanılmak ve incelenmek üzere derhal işlenmektedir ve dinamik bir şekilde güncellenen hasta kartları doktorların çeşitli tıbbi prosedürleri yerine getirmelerine yardım eder. Ayrıca kablosuz teknoloji ve verilerin sürekli olarak toplanması ve analiz edilmesi; doktorların hastaları uzaktan kontrol etmelerine ve planlanan sağlık göstergelerinden sapmaları derhal tespit etmelerine yardım eder.

E-devlet

E-devlet

Devlet ve belediye hizmetlerini vatandaşlar açısından çok daha şeffaf ve uygun hale getirmektedir. Şehir portalları ve interaktif hizmetler, vatandaşların idari süreçlerin gelişim durumunu ve sonuçlarını uzaktan takip etmelerini, elektronik ortamda başvurular yapmalarını ve başvuruların durumlarına ilişkin bildirimler almalarını mümkün kılmaktadır.

Akıllı binalar

Akıllı binalar

Akıllı binalar gerekli olan tüm iletişim, güvenlik ve iklim kontrol sistemleri ile donatılmaktadır. Tüm mühendislik sistemleri bütünleşik bir idare sistemi ile kontrol edilmektedir, bu durum enerji ve ısınma kaynaklarından tasarrufta bulunulmasını ve tesis destek personeli giderlerinin azaltılmasını, bakım çalışmalarının tahmin edilmesini ve planlanmasını ve kaza riskinin ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesini mümkün kılmaktadır.

Kültür ve turizm

Kültür ve turizm

Akıllı bir şehirde kültür ve turizm; interaktif müzelerin ve galerilerin yanı sıra kullanıcıların arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile etkileşim kurabilecekleri ekranları ve haritaları içermektedir. Kullanıcıların yalnızca bir uygulamayı indirmeleri ve sesli açıklama desteğiyle birlikte ekranda ekstra bilgilerin, tarihi bilgilerin, özelliklerin ve ilgi çekici açıklamaların görüntülenebilmesi için bir akıllı kamerayı, tableti veya arttırılmış gerçeklik gözlüğünü arzu edilen objeye doğru tutmaları gerekmektedir. Günümüzde binaların, mahallelerin ve semtlerin geleneksel maketlerinin yerini; gezi rotaları ile birlikte inşaat geçmişini ve belirli bir objenin gelişimini gösteren en son teknoloji sanal holografik modeller almaktadır. İnteraktif kiosklar 3 boyutlu modellerle desteklenebilir ve turizm merkezlerine, parklara ve ilgi çeken alanların yakınına yerleştirilebilir.

Akıllı görüntü izleme çözümleri

Şehrin dört bir yanına monte edilmiş olan ve tüm önemli olaylar hakkında operatörleri otomatik olarak uyaran kameralardan görüntü akışlarını takip etmektedir (örneğin; kalabalık alanlar, trafik yoğunlukları, şüpheli objeler vb.).

Görüntü analiz sistemleri

Olayları diğer bilgi sistemlerinden elde edilen bilgilerle ilişkilendirir, istatistiki verilerin toplanmasına yardım eder ve izlenen süreçlere ilişkin raporlar düzenler.

Arttırılmış gerçeklik sistemleri

Bir akıllı telefon veya tablet kullanarak şehrin görselleştirilmesine yardımcı olur.

Bizimle İletişime Geçin

Başarılı

Formunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir.