VR ve AR teknolojileri hesaplama hatalarını önleyerek ve maliyetleri azaltarak tasarım verimliliğini artırmakta; dijital prototiplemeden üretime kadar her aşamada büyük katkı sağlamaktadır.


AR-GE ve Mühendislik Tasarım Departmanı


 • AR-GE ve Mühendislik ekipleri için tasarım verilerinin VR ortamına aktarılması sayesinde karmaşık kurgular üzerinde kişisel veya takım halinde çalışabilme imkanı
 • PLM ve BIM sistemlerinden alınan tasarım verilerinin görselleştirilmesi ve sanal gerçeklik ortamına aktarılması
 • Tasarım objelerinin CAVE sistemlerinde (VR odaları) 1:1 ölçekle sunum ve test amaçlı görselleştirilmesi
Karar Merkezleri

 • Mühendislik hesaplamalarının, CAD verilerinin ve modelleme sonuçlarının görsel sunumu
 • Fotogerçekçi obje görselleştirme

Mühendislik


 • BIM tasarımlarının görselleştirilmesi
 • İnşa süreçlerinin değerlendirilmesi için fotogrametri ile hızlı tasarım görselleştirme
 • VR sistemlerinde tasarımların görüntülenebilmesini ve incelenmesini kolaylaştıran mimari görselleştirme
Özel Laboratuvarlar

 • VR odalarında, sanal başlık ve gözlüklerde kullanılacak yazılımlar için VR ara geliştirilmesi
 • Araştırma enstitüleri için VR araçları

Referans Proje: Bir uçak şirketinin Ar-Ge ve mühendislik tasarımı departmanı için sanal prototip oluşturma çözümü

Amaç:

Bitmiş ürünün ergonomik açıdan değerlendirilmesi için gereken süreyi ve maliyeti azaltmak

Hedefler:

 • Müşterinin CAD araçlarının CAVE sistemine entegre edilmesi
 • Uçak gövdesi ve kabininin gerçek boyutta görselleştirilmesi
Çözüm:

Bir tasarım mühendisinin iş istasyonu CAVE sistemi (VR odası) ile entegre edilerek uçak kabininin 3D prototipi oluşturuldu. Bu sayede uçak tasarım departmanınındaki mühendislerin prototip uyumluluğunu kontrol etmeleri sağlandı.