Bilgi Güvenliği Yönetişimi:

İş süreçlerinin büyük bir kısmının bilgi teknolojileri yardımıyla gerçeklenmesi işletmelerin bilgi güvenliğini çok yönlü bir şekilde ele almasını gerektirmektedir. Bilgi güvenliğini sağlamak için Teknolojik, Fiziksel, Personel ve Dokümantasyonla ilgili süreçler ile ilgili proaktif önlemler alınmalıdır. Bilgi güvenliği yönetim sisteminin en önemli noktası, şirket yönetimi ve paydaşları tarafından şirket bilgilerinin risk değerlemesine göre sınıflandırılması ve şirketin bu riskleri nasıl göğüslediğinin de belirlenmesidir.

NGN, bu kapsamda müşterilerine ISO/IEC 27001 danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.