Günümüzde şirketler güvenilir veri ağları olmadan faaliyet gösteremez. Dahası, yeni hizmetlerin tedarik edilmesine, iş sürecinin hızlanmasına ve artan verimliliğe olanak sağladığı için iletişim altyapısının geliştirilmesi rekabet açısından önemli bir fark yaratıcı unsur haline gelmektedir. NGN bu alanda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Optik Ağ Tasarımı
  • İletişim Altyapısı Optimizasyonu
  • Kablosuz Ağ Kurulumu
  • Kurumsal Ağ Güvenliği
  • Çoklu Hizmet Ağlarının Oluşturulması (veri, ses ve görüntü için optimize edilmiş ağların tasarlanması)

Tüm bunlara ilave olarak NGN; kurumsal IP telefon sistemleri ve bileşik telekomünikasyon altyapısı için çok çeşitli tasarım, uygulama ve bakım hizmetleri, telekomünikasyon altyapısı güncelleme ve IP tabanlı telefon ve haberleşme sistemleri oluşturma hizmetleri sunmaktadır.